Data dodania: 25 sierpnia 2016

Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” zostało wstrzymane w lipcu. Klienci mogą ubiegać się o kredyty, których wypłata przypada na 2018 rok. Portal Bankier.pl w sierpniowej edycji rankingu sprawdził propozycje banków dla kredytobiorców starających się o sfinansowanie zakupu mieszkania na rynku pierwotnym o wartości 220 mkw. Miesięczne dochody modelowych kredytobiorców to 4200 zł netto.

Dofinansowanie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” w analizowanym przypadku nie pokryje w całości wymaganego obecnie minimalnego wkładu własnego. Profilowi kredytobiorcy muszą wyłożyć 290 zł, reszta – 21 710 zł pochodzić będzie z dopłaty. (więcej…)

Data dodania: 5 sierpnia 2016

W II kwartale 2016 roku banki zaostrzały kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Dotyczyło to głównie wymagań odnośnie zabezpieczeń oraz marż i pozaodsetkowych kosztów kredytu. Istotną przyczyną zmian było wejście w życie ustawy zmieniającej zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. Zaostrzanie kursu uzasadniane było też przewidywaniami co do trendów na rynku oraz reakcją na poczynania konkurencji.

W II kwartale ubyło chętnych na hipoteki. Sprzedaż podbiły obawy kredytobiorców dotyczące wyczerpania się puli środków przeznaczonych na dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Klienci mogą ubiegać się o kredyty, których wypłata planowana była na rok 2017. (więcej…)

Data dodania: 6 lipca 2016

Zapisy w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o kredycie hipotecznym znacząco wpłyną na sytuację osób pozbywających się zobowiązania mieszkaniowego przed terminem. Według nowych założeń konsument będzie mógł w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu i będzie mógł wystąpić z wnioskiem do kredytodawcy o przekazanie informacji o kosztach z tym związanych.

Szczególnie ważne konsekwencje będzie miał zapis wprowadzający do hipotek mechanizm znany z kredytów konsumenckich. W art. 37 propozycji przeczytać można, że „w przypadku spłaty całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny, całkowity koszt kredytu hipotecznego ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, w o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą. Taka sama zasada obowiązywać ma przy częściowej spłacie zobowiązania. (więcej…)

Data dodania: 19 czerwca 2016

Firmy zaciągają coraz więcej kredytów. Według badań przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego większość banków w ciągu obecnego roku zanotowała wzrost akcji kredytowej średnio o 12 proc. Zobowiązania podejmowane przez przedsiębiorstwa służą głównie rozwojowi bieżącej działalności, a także inwestycjom z cyfryzację biznesu i zwiększenie jego konkurencyjności.

Niekorzystne uwarunkowania sektora bankowego pozostają bez wpływu na jego stosunek wobec przedsiębiorstw, ale wkrótce można spodziewać się wzrostu wartości portfela kredytów dla małych i dużych przedsiębiorstw,a  jednocześnie znaczącego zwiększenia akcji kredytowej kierowanej do firm. Zdaniem ekspertów wartość tego segmentu wzrośnie aż o 12 proc. Jest to efekt intensywnych poszukiwań nowych źródeł dochodu przez banki, spowodowanych obecną trudną sytuacją na rynku, m.in. wprowadzeniem podatku sektorowego czy niebezpieczeństw związanych z przewalutowaniem kredytów we franku szwajcarskim. (więcej…)

Data dodania: 7 czerwca 2016

Okres letni sprzyja zaciąganiu kredytów, cele jest najczęściej rodzinny wyjazd lub remont. Zwykle zaciągane są kredyty na mniej więcej 1012 zł. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Klient powinien ustalić na jaki okres może pożyczyć pieniądze i jakie raty jest w stanie spłacać bez nadmiernego obciążenia domowego budżetu.

Korzystne, niskie oprocentowanie może wiązać się z wysoką prowizją za udzielenie kredytu. Ta opcja jest atrakcyjna wtedy, gdy pieniądze pożyczane są na dłuższy czas. Jeżeli klientowi zależy na krótkim okresie spłaty, lepiej rozejrzeć się za inną ofertą. (więcej…)

Data dodania: 15 marca 2016

Okres najniższych stóp procentowych w Polsce trwa już rok. Podczas marcowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła tego stanu. Odsetki z lokat pozostaną niskie, jednak po wprowadzeniu podatku bankowego oprocentowanie kredytów utrzyma się na przystępnym poziomie.

Inwestorzy spodziewają się, że rekordowo niskie stopy procentowe pozostaną takie jeszcze długo – wynika z najświeższych notowań kontraktów terminowych na stopy procentowe. Jeżeli pieniądz jest tani przez wiele miesięcy czy lat, to doprowadzi to w końcu do narastania baniek spekulacyjnych na rynku giełdowym, nieruchomości czy jakichkolwiek innych inwestycji alternatywnych. (więcej…)

Data dodania: 25 lutego 2016

Rynek kredytów hipotecznych drgnął. O najlepszych od 2012 roku wynikach sprzedaży zadecydowały dopłaty do kredytów, ale też zakupy mieszkań na wynajem.

W czwartym kwartale 2015 roku banki udzieliły łącznie 48,7 tys. kredytów o wartości 10,58 mld zł. Liczba nowych hipotek była wyższa o 10,84 proc. w ujęciu kwartalnym, pod względem wartości wzrost wyniósł 9,03 proc.

W ciągu ostatniego kwartału minionego roku banki udzieliły o 4,7 tys. więcej kredytów, na kwotę o ponad 870 mln zł wyższą niż w trzecim kwartale. W skali całego roku było to 181,3 tys. nowych hipotek o wartości 39,3 mld zł – wynika z danych Związku Banków Polskich. (więcej…)

Data dodania: 2 lutego 2016

Badanie „Pożyczanie pieniędzy – wzorce postępowania w przypadku nagłych potrzeb finansowych” przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Net Credit pokazuje, że co piaty Polak brał pożyczkę przez internet. Decyzja o jej zaciągnięciu zapada zwykle samodzielnie (66 proc. odpowiedzi), a pożyczki wykorzystywane są najczęściej na nagłe i nieprzewidziane sytuacje związane z potrzebą chwili.

W przypadku wyboru oferty firmy pożyczkowej konsumenci na pierwszym miejscu stawiają oprocentowanie (93 proc.) Ponad połowa respondentów, która pożyczała pieniądze korzystając z firm internetowych i tradycyjnych, nie jest przywiązana do konkretnej firmy. Jedynie 36 proc. ankietowanych jest zdania, że firmy pożyczkowe badają zdolność kredytową pożyczkobiorcy. (więcej…)

Data dodania: 29 grudnia 2015

Marże kredytów hipotecznych rosną, przyszli kredytobiorcy płacić będą wyższe raty. Planując zakup mieszkania na kredyt w jednym z dziesięciu największych polskich miast, należy liczyć się z kosztem jedynie kosmetycznie wyższym niż przed miesiącem (0,4 proc.). jednak z drugiej strony teraz jest taniej niż przed rokiem (o 3,5 proc.). Koszt kredytu zmniejszył się jeszcze mocniej w odniesieniu do stycznia 2013 roku. Wtedy zakup na kredyt był o 28 proc. droższy niż dziś – oceniają analitycy Lion’s Banku. (więcej…)

Data dodania: 20 stycznia 2014

Program Mieszkanie dla Młodych wzbudza duże zainteresowanie. Jednak okazuje się, że kredyty w ramach rządowego programu są droższe niż tradycyjne, a w ofercie posiadają je tylko dwa banki. Zdaniem analityków nawet przy uwzględnieniu nieco wyższych marż, decyzja o zaciągnięciu dotowanego kredytu może być korzystna.

PKO BP dopisuje do standardowej marży 0,1 pkt proc., natomiast Pekao SA w granicach 0,2 – 0,3 pkt proc. Efekty widoczne są w ratach kredytu. Dodatkowo Pekao SA ma wyższą prowizję. (więcej…)